Ferrata dell Amicizia (B/C)

Z technické stránky cesta není obtížná, ale vyžaduje od lezce absenci strachu z výšky. Po fyzické stránce jde však o náročný výstup s celkovým převýšením téměř 1.200 m. Během výstupu navíc hrozí reálné nebezpečí pádu kamenů. Nelze ji tedy doporučit dětem a netrénovaným osobám.

 

Nástup:

Při severním cípu jezera u přístaviště pod pevností Bastione s lanovkou se nachází kryté parkoviště. Přímo od parkoviště se dáme podle značení promenádní dlážděnou cestou č. 404 vzhůru k pevnosti Bastione. Od pevnosti pak již příkře stále po cestě č. 404 ke Capanna S. Barbara. Odtud stále po cestě 404 tentokrát směrem kaple Santa Barbara až k nástupu do ferraty.

 

Popis výstupu:

Během výstupu překonáme osm vzdušných žebříků, mezi kterými jsou snadné chodecké úseky, kde si lze snadno odpočinout. Nejnáročnější jsou druhý a sedmý žebřík za B/C. Ostatní jsou za B.

     

Sestup:

Z vrcholu sestoupíme krátkým zajištěným úsekem za B/C. Je proto dobré si po výstupu ferratové sety ponechat ještě na těle. Pak již klikatící se lesní cestou, místy strmě s výhledy na město, pokračujeme v sestupu. Blízko nad kaplí Santa Barbara nás čeká ještě jeden sestupový žebřík. Po překonání žebříku pokračujeme kolem zmíněné kaple až k místu, kde se již napojíme na naši výstupovou trasu. Poznámka - v horní polovině sestupu narazíte na označenou odbočku ke studni s chladivou vodou. Komu voda došla, má zde ideální možnost si ji doplnit.

   

Shrnutí:

Oblast: Itálie, okolí jezera Logo di Garda

Obtížnost: B/C

Převýšení: 640 m

Čas výstupu: 2h 15min

Nástup: 1h 30min

Sestup: 1h 30min

GPS parkoviště: 45.8856178N, 10.8374917E

Datum výstupu: 7/2023

Vyber si u nás vybavení na ferraty

Via ferrata - jak je zdolat bezpečně - Více v našem průvodci


Fotogalerie