Via ferrata - jak je zdolat bezpečně

Co si tedy představit pod pojmem zajištěná cesta?

Pod pojmem zajištěná cesta (italsky Via Ferrata, německy Klettersteig) myslíme vytyčený směr v horském prostředí nebo skále pomocí ocelových lan, kramlí, kolíků, žebříků atd. za účelem zmírnit přirozenou obtížnost tohoto směru a tím cestu k vrcholu zpřístupnit sportovně založeným vysokohorským turistům,  kteří sice nedisponují klasickou technikou lezců a znalostmi volného lezení, ale mají vyšší ambice a zkušenosti než běžní turisté.

Něco z historie zajištěných cest.

Za první milník tohoto vývoje se považuje zajištěná cesta již z roku 1843 na Hoher Dachstein. Za první světové války mělo budování zajištěných cest, hlavně v oblasti Dolomit, svůj válečně strategický důvod. Dopravit vojenskou techniku a vojáky co nejbezpečněji a nejrychleji na stěžejní místa bojů vysoko v horách. Řada těchto směle vytyčených vojenských železných cest posloužila jako základ pro tvorbu nových atraktivních cest k vrcholkům hor. V současnosti se lezení po zajištěných cestách stalo novou sportovní a populární disciplínou a lze opravdu z čeho vybírat. S tím vším úzce souvisí komercializace a i fakt, že pro některé borce se bohužel krása horské krajiny ztrácí ze zřetele a hory se stávají jen sportovním náčiním.

Postup po zajištěné cestě - sebejištění.

Používání samojištění není nijak obtížnou činností. Vyžaduje jen něco zručnosti a praxe.
U každého ukotvení ocelového lana obě karabiny postupně přecvakneme. Během přecvakávání jedné karabiny musí být druhá stále cvaknutá na laně. Dbáme přitom, aby oba prameny nebyly spolu propleteny.
Rovněž se soustředíme, abychom se u ukotvení nezapomněli přecvaknout. Jištění nás v tomto případě nepustí dál a návrat nás bude stát hodně sil.
Popruhy tlumiče pádu pokud možno nevláčíme za sebou pod nohama, nýbrž karabiny plynule posouváme rukou po jistícím laně. Tato technika nám ušetří mnoho sil během přecvakávání. 
Důležitá je rovněž technika vlastního postupu po skále - technika lezení. Začátečníci se musejí nejprve naučit postupovat ekonomicky co s nejmenším vypětím sil. Maximální možná úspora sil záleží na dobré práci nohou, tedy jak dokážeme využívat všechny dostupné přírodní i umělé stupy, případně i tření. To pochopitelně souvisí s vhodnou obuví s pevnou špičkou a dobrou adhezí podrážky. Rukama udržujeme více či méně pouze rovnováhu.
Zvláště při dlouhých a technicky obtížných cestách je maximální úspora sil během celého výstupu velmi důležitá. Jen praxe nás vyučí. Postupný nácvik techniky a minimálního vynakládání síly k postupu eliminuje riziko pádu, kterému je nutno se na zajištěných cestách vyhnout, protože pád je zde spojem s rizikem vážného zranění. Samojištění má jen zabránit fatálnímu pádu ze stěny.
Se správným postupem na skále je také spojena odpovědnost neohrozit lezce pod námi kamením. To rovněž souvisí s lehkostí, zkušeností a jistotou našeho pohybu po skále a nebýt jak slon v porcelánu.
Mezi lezci musí být rozestupy takové, aby v případě pádu nedošlo ke zranění i spodního lezce. Ve vertikále rozestup alespoň dvou délek mezi fixními body, v traverzu jedna délka.

Někdy se setkávám s názorem, že lano na zajištěné cestě není určeno k postupu. Je to nebezpečný a hloupý názor, který mockrát vedl k vážným poraněním. Zajištěná cesta není variantou klasického volného lezení a není určena k jeho nácviku. I případný pád se svým charakterem významně liší od pádu při klasickém lezení. 

Také se setkávám s dotazem, zda si dotyčný může odsednou přímo do jištění. Ano může, je k tomu určeno. Já ale upřednostňuji odsedku, ale i v tomto případě buďte stále jištěni v popruzích setu.

Vážné i smrtelné úrazy se stávají na všech stupních obtížnosti od A až po E. Volte proto jen zajištěnou cestu, která odpovídá vašim momentálním technickým dovednostem a fyzickým schopnostem. Pokud si nejste v nějakém úseku jisti, že ho bezpečně přelezete, ať vám tento úsek zkušenější odjistí z hora horolezeckým lanem, které jste si pro tento případ vzali s sebou. Pokud jste začátečník, požádejte někoho zkušeného, kdo vám vše potřebné vysvětlí a cestu s vámi prostoupí.

Zde najdete vše, co je pro bezpečné zdolání ferraty potřeba

Podívejte se na podrobný videomanuál o bezpečném pohybu na ferratách