TREK KOLEM MANASLU


Území Nepálu se rozprostírá v širokém pásu mezi Indií a Tibetem. Je velmi rozmanité a členité, se subtropickou džunglí na jihu a himálajskými ledovci na severu. Zde se také nachází osm osmitisícových vrcholů, mezi které patří osmá nejvyšší hora světa Manaslu „ Hora duchů “ vysoká 8163 m n.m.

 Trek kolem Manaslu je zatím z těch méně využívaných z řady dalších. Trek je středně náročný bez technických problémů, ale základní fyzická připravenost je nezbytně nutná, stejně jako postupná aklimatizace v zájmu vychutnání si krás hor. Záleží na vytrvalosti a zvládnutí nadmořské výšky. Během treku je k dispozici široká nabídka základního turistického zázemí jako je ubytování a stravování. Určitá tolerance v oblasti hygieny a soukromí během osobních potřeb je však nutná. Ve vyšších polohách to platí dvojnásob. Výběr jídel je vždy široký, ale stále na stejném základě. Těstoviny, rýže, brambory, vaječné pokrmy, obilné kaše. Základ tvoří dhal bhat - rýže s čočkou a zeleninou, případně s kuřecím masem. Oblíbené jsou taštičky Momo. Z hygienických důvodů je dobré vyhýbat se masu volit jako přílohu zeleninu. Je velmi chutná včetně brambor. Stejně tak vodu pít pouze balenou a nebo jinak hygienicky upravenou. Pozor na nápoje s ledem. Snadno bude vyroben z kontaminované vody. Běžné nápoje jsou vždy v nabídce včetně piva. Vlastní spacák doporučujeme, deky jsou na požádání možné, ale ve svém se budete cítit lépe. Toaletní papír s sebou. Očkování se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu.

Vyjdeme z nízko položené oblasti 700 m n.m. s rýžovými políčky a subtropickou vegetací. Výše pak projdeme svěžími jedlovými lesy s porostem rododendronů až do velehorské nehostinné, kamenité a drsné krajiny mezi ledovci, obklopenou bílými horskými štíty. Charakter krajiny se bude tedy cestou měnit. Nejvyšším bodem našeho treku bude sedlo Larke - Larkya La ve výšce 5.160 m n.m. Ze sedla nás čeká sestup do obce Bhintang. Z tohoto místa pak sejdeme do konečného bodu našeho treku za pouhé dva dny skrze půvabnou krajinu podél řek Dudh Khola a později Marsyanady Khola. Trasu projdeme za 13. dnů. Cestou budeme procházet, jako zpět v čase, civilizací nedotčenými vesničkami podél buddhistických staveb jako stůp, čortenů, modlitebních kamenů mani a modlitebních mlýnků. K nejpěknějším zážitkům bude patřit poznávání obyčejného života prostých lidí. Nepálci jsou přátelští, skromní a pracovití. Více jak 80 procent se živí obděláváním půdy. S narůstající výškou bude přibývat buddhistického a tibetského vlivu, což se projeví mimo jiné ve změně pozdravu z namasté na tašitelé.

 Pro trek kolem Manaslu je nutné si zajistit permit a místního průvodce. My jsme využili služeb místní agentury „ Trekking Team Group “. k naší velké spokojenosti.

 Chovejte se v Nepálu, stejně jako v každé jiné zemi, jako hosté. Akceptujte místní způsob života a přizpůsobte se místním zvykům.

 Toto jsou pouze ty nejzákladnější informace.  Více informací získáte v odborných cestovních publikacích.

 Vydejme se na cestu.

1. den - Soti Khola  - Machhakhola  -  11,4 km, ↑464 m, ↓295 m, 5,75 hod.

Vyjdeme z nadmořské výšky 700 m z malebné krajiny s terasovitými políčky a subtropickou vegetací. Půjdeme po široké pohodlné cestě nad údolím Burhí Gandakí, místy vysoko nad řekou. Charakteristické jsou pro tuto první etapu časté brody přes potoky, které jsou napájeny vodopády. Několikrát přejdeme koryta řek pře zavěšené mosty. Etapu ukončíme v obci Machhakhola ve výšce 869 m n.m.

 2. den - Machhakola - Jagat - 16,8 km, ↑1204 m, ↓733 m, 8,0 hod.

2. etapa treku je již o něco náročnější, s větším převýšením a hůře schůdná. Cesta často mizí pod rozsáhlými sesuvy půdy a lemují ji časté vodopády. Cestou se stavíme ve vesničce Tatopani s termálními prameny. Těsně před obcí Jagat vstoupíme do přírodní rezervace Manaslu. Zde je třeba předložit permit, který nás opravňuje pokračovat dál. Jagat leží v nadmořské výšce 1360 m.

3. den - Jagat - Deng - 25,4 km, ↑1094 m, ↓574 m, 8,25 hod.

Etapa z Jagat do Deng nabývá na horském rázu. Opět jsou tu zavěšené mosty, jeden poměrně dlouhý hned za vsí Jagat. Přibude  úzkých exponovaných stezek, na kterých potkáváme skupiny mul, které převzaly již od první etapy úkol zásobovat celou oblast především potravinami, nápoji, ale i dalším nezbytným zbožím. Zásobování funguje perfektně. V žádné hospodě nic nechybí z toho co tam má být. Cesta se neustále zvedá a opět klesá k řece a nám se tím navyšují nastoupané metry. Cestou přibývá lesní vegetace. Dnešní etapa končí v obci Deng v nadmořské výšce 1860 m.

4. den - Deng - Namrung - 13,7 km, ↑1279 m, ↓509 m, 7,5 hod.

Ráno se nám konečně naskýtá úžasný a nerušený výhled na zasněžené vrcholy. Cestou ubývá velkých vodopádů a lesní porost se mění v džungli. Údolí nabírá směr na východ a my stoupáme do vysoko položeného tibetského území Nubri. Procházíme kamennými vesničkami, ale zároveň registrujeme novou dřevěnou výstavbu. Místní se snaží reagovat na narůstající zájem trekařů o tento trek. I tady se časy mění. Před obcemi procházíme skrze kamenné brány a míjíme modlitební zídky. Veškeré čorteny a jiné buddhistické stavby je třeba obcházet zleva. Asi hodinu před koncem etapy vcházíme do úzké rokle s divokým potokem plném peřejí. Následuje delší výrazné stoupání. Etapa končí v obci Namrung ve výšce 2630 m.

5. den - Namrung - Lho - 10,2 km, ↑632 m, ↓72 m, 3,5 hod.

Etapa z Namrung do Lho je krátká a nenáročná. Obědvat proto budeme až ve Lho. Pomalu se začneme vymaňovat ze sevření rokle Burhí Gandakí a překročíme výšku 3000 m n. m. Vystoupáme nejprve do obce Lihi, kde si můžeme prohlédnout monastýr velkým modlitebním mlýnkem. Na oltáři pak sedí tři božstva, Tara, Buddha a Guru Rinpočhe. Dál projdeme obcí Shyo a bez problémů dorazíme do Lho ve výšce3180 m n. m. se zdobným čortenem a monastýrem nad obcí, ke kterému lze snadno dojít. V případě jasného počasí zde poprvé spatříme osmitisícovku Manaslu. Lho je příjemná vesnice a v době naší návštěvy krášlilo obec mnoho pestrobarevných
květinových záhonů.

6. den - Lho - Samagaun - 8,6 km, ↑513 m, ↓173 m, 3,75 hod.

Z Lho nejdříve projdeme mezi políčky vstříc Manaslu. Dále pak stoupáme lesem a později pro změnu klesáme do údolí s potokem a výhledem na Nadi Chuli. Od potoka opět stoupáme podél jeho toku až do širokého otevřeného údolí, obklopeného bělostnými sedmitisícovými vrcholy, kterým dominuje osmitisícová Manaslu. Zde, ve výšce 3500 m n. m. leží obec Shyala. Za obcí Shyala přejdeme zavěšený most a dál bez problémů dojdeme do obce Samagaun ve výšce 3520 m n. m. Další den lze pokračovat dál do obce Samdo. My však v Samagaun na dva dny zůstáváme z důvodu aklimatizace.

7. - 8. den - pobyt v Samagaun.

Obec má výhodnou polohu. Lze odtud vyrážet na vynikající aklimatizační túry.

a)  Túra do překrásného bočního údolí až do výšky 4050 m s pastvinami jaků a gompou na jeho závěru. Údolí uzavírá neprostupná hradba sedmitisícových vrcholů včetně Manaslu. Scenérie je vskutku dramaticky velkolepá a naskýtá snad ten nejúžasnější pohled na tuto horu. Túra zabere celkem kolem pěti hodin.

b)  Túra do BC pod Manaslu je náročnější a zabere celý den. BC leží ve výšce 4900 m n. m. Cestou projdeme parkem nad Samagaun se sochou Guru Rinpočhe, případně můžeme navštívit překrásné tyrkysové jezero u paty ledovcem Manaslu. Toto jezero Birendra Tal leží ve výšce 3450 m a cesta k němu trvá max. 45 min.

9. den - Samagaun - Samdo - 8,1 km , ↑353 m,↓0 m, 2,75 hod.

Projdeme ráno vesnicí. Za vsí půjdeme kus společně s cestou do BC pod Manaslu až k ohradě kterou překonáme. Zde cesta do BC odbočuje doleva. My však pokračujeme stále údolím podél řeky. Cesta je pohodlná s minimálním stoupáním. V údolí se pasou jaci a koně a cestu lemují modlitební zídky. Prudší stoupání je až před Samdo za dřevěným mostkem přes potok. Samdo je příjemná ves, obklopená hradbou horských štítů. Do setmění je času dostatek a tak po obědě si jdeme přidat ještě 250 výškových metrů v přilehlém svahu. Samdo leží ve výšce 3875 m. S přibývající výškou se zároveň více a více vzdalujeme od civilizace a tím také narůstají případné komplikace v případě úrazu či nemoci. Buďte proto opatrní.

 10. den - Samdo - Dharmasala - 5,5 km, ↑668 m, ↓83 m, 3,25 hod.

Etapa ze Samdo do Dharmasala má již vysloveně charakter velehorské túry. Začátek je pozvolný, ale později začneme vytrvale stoupat a ve výšce přes čtyři tisíce metrů nad mořem to již není procházka růžovým sadem. Po technické stránce tu však není problém. Dharmasala již není vesnicí, ale zřízeným kempem pro potřeby výpadů do sedla Larke. Ubytování možné ve stanech nebo v buňkách bez dalšího vybavení po čtyřech lidech. Po stránce jídla a pití nic nechybí, zásobovací systém pomocí mul funguje bezchybně i zde. Více tolerance je třeba mít ve věci
hygieny a osobní potřeby. Jsme přece jenom ve výšce 4460 m n. m. I zde doporučujeme aklimatizační vycházku alespoň 200 m. Budou se vám hodit.

11.den - Dharmasala - Larkia La - Bhintang - 12,3 km,↑894 m, ↓1600 m, 9 hod.

Nejnáročnější etapa celého treku. Pokud chceme celý trek dokončit až do cíle, nezbývá, než přejít sedlo Larke - Larkya La, ve výšce 5160 m n. m. Terén je dobře schůdný, vše včetně času závisí, jak se tělo vypořádá s nadmořskou výškou.  V průvodcích je udávaný čas až 11 hodin. Celé osazenstvo kempu vyráží ve čtyři hodiny ráno. Naše skupinka o hodinu déle. Chceme mít možnost udržovat si své tempo. Výstup je zpočátku poměrně příkrý. Později se však narovnává a my kráčíme podél morény Larkya a později při břehu jezera, v němž se již zrcadlí okolní vrcholy. Dál pak pozvolna stoupáme rozlehlou kamenitou plání mezi horskými velikány poměrně dlouho ve výšce nad pět tisíc metrů až dosáhneme zmiňovaného sedla Larke. Výstup zde oslavíme zpěvem folkové písně „Napali Trekking Song“. Před sebou však máme ještě 1600 m sestupu do obce Bhintang. Během sestupu obědváme. Cestou potkáváme nekonečné řady mul, nesoucích zásoby do vyšších poloh. Naše ubytování v Bhintang je výtečné. Konečně teplá sprcha a drobet tepla během večeře díky zásobám jačího trusu. Dřevo je zde vzácností. Prostě paráda. Bhintang je ve výšce 3590 m.

12. den - Bhintang - Goa - 9,6 km, ↑125 m, ↓1200 m, 7 hod.

Předposlední etapa treku nás vyvede skrze džungli z horského prostředí zpět do nižších poloh. Považujeme tuto část treku za krajinově nepůsobivější. Půjdeme podél břehů Dudh Khola - Mléčná řeka, proti hradbě zasněžených hor včetně Manaslu, Manaslu North, Larke Peak a jiných, které prosvítají mezi mohutnými kmeny stromů, z jejichž větví visí provazce žlutozelených mechů. A nad tím vším tmavomodrá obloha. Prostě neuvěřitelně nádherná scenérie. Po nějaké době začne poměrně rovinatý terén prudce klesat těsně k břehům Dudh Khola. Stezka se zde stává úzkou a místy exponovanou. Proti nám postupují stále řady mul. Mula má vždy přednost. Sama ji nedá. Proto na exponovaných stezkách musíme čekat, až stáda přejdou. Tiskneme se ke svahu, aby nás některá z mul nesrazila nákladem do propasti. Po obědě v jedné z hospod obědváme a posilněny dorážíme do Goa ve výšce 2515 m. Opět si dopřáváme teplé sprchy, dobíjíme naše telefony a konečně po dlouhé době o sobě dáváme vědět domů.

13. den - Goa - Tal - 19,8 km, ↑152 m, ↓900 m, 7,25 hod.

A je tu poslední den treku. Bude poměrně dlouhý, avšak ve stále klesajícím profilu. Asi v polovině sejdeme do obce Thonche ve výšce 1900 m n. m. u břehů řeky Marsyangdy Khola. Thonche je významné náboženské místo kde stojí gompa a množství čortenů. Na tomto místě se setkávají treky kolem Manaslu a Annapurny. My klesáme dál podél řeky Marsyangdy přes obec Dharapani již po široké silnici plné aut, která vezou trekaře k populárnímu treku kole Annapurny. Cestu lemuje velké množství hospůdek a stánků nabízejících zboží trekařům. Cestou míjíme množství vodopádů spadajících do řeky. Po určité době přecházíme zavěšený most a zanedlouho jsme u cíle celého treku v obci Tal - 1700 m n. m. Odtud nás zítra odveze terénní auto do Káthmándú, což nebude rozhodně zážitek, na který tak snadno zapomeneme.

Poznámka k uvedeným časům: Časy chůze jsou včetně oběda. Mimo pátého, šestého, devátého a desátého dne, kdy se obědvalo v cílovém místě etapy.

Během 6. etapy jsme se však na hodinu zastavili na čaj v obci Shyala. Oběd trval vždy něco přes hodinu.


Fotogalerie