Trek do základního tábora pod Everestem Gokyo, Chola Pass

Z Namche Bazaru půjdeme severním směrem skrze NP Sagarmatha podél toku řeky Dudh Koshí. Cestou projdeme úchvatnou oblastí Gokyo s tyrkysovými jezery a s bělostnou hradbou osmitisícovky Cho Oyu. Dále přejdeme sedlo Chola vysoké 5.420 m n.m. do oblasti ledovce Khumbu na jehož konci leží náš cíl, základní tábor pod Everestem ve výšce 5.364 m. V závěru údolí Khumbu, za jehož hradbou leží Tibet se ocitneme v dramatické krajině, obklíčeni velkolepými vrcholy slavných jmen jako jsou Nupce, Pumori a pochopitelně osmitisícovky Lhotse a Mt. Everest. Na tomto treku je koncentrace nejvyšších hor světa vskutku mimořádná.

Celý trek vede územím proslulé etniky Šerpů, kteří sem přišli z Tibetu. Často jejich jediným zdrojem obživy bývá přeprava zavazadel jak za pomoci zvířat, tak vlastní silou. Rádi jim poskytujeme možnost výdělku. Zároveň jsme maximálně ohleduplní i co se váhy týká.

1. etapa: Lukla 2860 m – Phakding 2638 m 7,9 km 2:47 hod 256 m 422 m

Po dobrodružném přistání na malém letišti v Lukle v klínu hor, vyrážíme na první etapu. Tato etapa do obce Phakding je snadná a má převážně klesající tendenci. Taková zahřívací. Procházíme dlouhou hlavní ulicí obce Lukla plnou krámků s různou nabídkou, od suvenýrů po výbavu do hor. Cesta je velmi frekventovaná plná trekařů a mul nesoucích zásoby pro restaurace.

 

2. etapa: Phakding 2638 m – Namche Bazar 3450 m 10,5 km 4:12 hod 1018 m 254 m

2. etapa treku je již náročnější a má převážně stoupající charakter. Zvláště druhá část za Hillaryho mostem je příkrá a namáhavá až do Namche Bazaru. Budeme procházet osadami s dobrým zázemím pro trekaře a cestu nám budou zpestřovat vysoké vodopády. Také projdeme branou do NP Sagarmatha, který je součástí světového dědictví UNESCO pro svoji výjimečnou faunu a floru a pro zachování buddhistické kultury. Cestou spatříme také první významný vrchol Thamserku – 6623 m. Vstup do města horských vůdců z etniky hrdých a odolných Šerpů je silným zážitkem. Namche Bazar je hlavním obchodním centrem pro oblast Khumbu a je vstupní branou do Vysokého Himaláje.

 

Aklimatizační den 1: 11,1 km 5,25 hod 660 m 660m

Další den z NB nespěcháme. Budeme se věnovat řádné aklimatizaci během vycházky po okolí. Nejprve vyjdeme na vyhlídku k Everestu, kde také stojí socha Tenzinga Norkaje, který doprovázel Hillaryho během prvního výstupu na vrchol Everestu. Kromě Everestu a dalších vrcholů spatříme i Lhotse a slavnou a ikonickou Ama Dablam – 6814 m. Poté vystoupáme do výšky 3800 m k hotelu Everest View. Odtud sestoupíme do rozlehlých vesnic Khumjung a Khunde s monastirem uchovávajícím Yettiho lebku. Jsou to moderní vesnice se školou založenou sirem Edmundem Hillarym. Odtud sestoupíme zpět do Namche Bazaru přenocovat.

 

3. etapa: Namche Bazar 3450 m – Phortse 3806 m 10,7 km 4:43 hod 916 m 519 m

Opouštíme Namche Bazar časně ráno. První část dnešního treku stoupá poměrně zvolna nad údolím Dudh Koshí s výhledy na Ama Dablam. Míjíme několik čortenů až do obce Kyangjum za kterou končí společný postup obou variant k BC Everestu. Ta naše míří vlevo a nám tím začíná nekonečné prudké stoupání až do sedla Mong La ve výšce 3985 m. Zde se během oběda můžeme kochat z terasy na úchvatné panorama okolních hor včetně Ama Dablam a do údolí Dudh Koshí, kam zanedlouho sestoupíme. Sestoupit k řece znamená asi 400 m ztráty výšky. Od řeky musíme opět vystoupat 200 m porostem rododendronů do obce Phorse kde přespíme.

 

4. etapa: Phortse 3806 m – Machermo 4400 m 10,4 km 4:50 hod 989 m 416 m

Časně ráno po snídani vyrážíme do další etapy treku. Nejdříve je třeba sejít opět k řece, kterou jsme včera opustili. Od ní pak již budeme jen stoupat, místy velmi příkře, až do výšky 4400 m n.m. Na této etapě také překročíme hranici vegetace. Níže však ještě procházíme porostem rododendronů. Jejich období kdy kvetou je však na jaře. Zato nám cestu zpestřují opět vodopády zdobené ledovou tříští. Jak se blížíme k našemu dnešnímu cíli, na obzoru se nám zjevuje bílá hradba Cho Oyu. Machermo je příjemné útočiště s milým personálem. V jídelně je teplo a útulno.

 

5. etapa: Machermo 4400 m – Gokyo 4810 m 7,2 km 3:05 hod 481 m 78 m

Loučíme se s milým personálem i s roztomilým klučinou a vydáváme se na cestu. Podle údajů o vzdálenosti a převýšení nás nečeká nic dramatického. Přesto si vysoká nadmořská výška vybere určitou daň. O něco hůře se nám dýchá, ale v rámci běžného. Hlava nebolí, což je známkou dobré adaptace na výšku. Po poměrně rovinatém začátku začínáme nabírat výšku a krajina se dramaticky mění. Stoupáme po kamenité úzké stezce nad řekou, která se pracně prodírá do údolí kamenitou sutí. Po čase se stoupání opět zmírní a my se ocitáme v úchvatné krajině smaragdových jezer. Obzor rámuje bílá zeď Cho Oyu-Matky Tyrkisu a v dálce se zjevují barevné budovy vesničky Gokyo. Gokyo se rozkládá na břehu jezera Dudh Pokhari a nebo taká Gokyo Lake 3. Svojí nadmořskou výškou 4750 m je jdnou z nejvýše položených vesnic v Nepálu i světa. Naprostá většina budov jsou penziony pro trekaře.

 

Aklimatizační den 2: Výstup včetně sestupu – 4,12 km 2.45 hod, převýšení 614 m

Nad vesnicí Gokyo se také tyčí celkem nenápadný vrchol Gokyo Ri – 5357 m, který technicky nenáročným stylem nabízí krásný aklimatizační a vděčný výstup. Nejen úchvatný pohled z vrcholu na jezera, ale i výjimečný výhled rovnou na čtyři osmitisícovky přeci stojí za námahu. Everest, Lhotse, Cho Oyu a Makalu spatřit z jediného bodu je stěží se opakující možnost.

6. etapa: Gokyo 4810 m – Dragnag 4690 m 4,1 km 2:12 hod 195 m 293 m

Den zahájíme krátkým výstupem o necelých 100 výškových metrů nad Gokyo. Odtud se nám naskýtá opět pěkný výhled na jezero a vlastní Gokyo. Na druhé straně pod námi se táhne do dálky ledovec, který spíše připomíná nekonečný pruh sutě, občas zpestřený oky jezírek do kterých se stále sype uvolněná suť. To vše evokuje neutěšenou duši svírající krajinu. Donekonečna přelézáme z jedné hromady sutě na druhou, přičemž nám nezpevněná suť ujíždí pod nohami. Hodinu nám trvá, než-li se dotrmácíme na protější morénu ledovce. Odtud pak již snadno na místo našeho noclehu kam dorážíme kolem poledne. Máme tak dost času na řádný odpočinek před zítřejší náročnou částí treku.

 

7. etapa: Dragnag 4690 m – Dzonglha 4830 m 9,0 km 5:43 hod 841 m 692m

Dnešní 7. etapa treku prověří naši kondici. Slušná vzdálenost a slušné převýšení na nadmořskou výšku ve které se budeme pohybovat a navíc kulminační bod 5420 m n.m. celého treku dává tušit nejnáročnější úsek naší pouti k BC. Tím nejvyšším bodem treku bude sedlo Chola. Začátek cesty je ve znamení celkem pohodového stoupání až do sedla ve výšce 5100 m. Zvědavě a trochu s napětím odtud pozorujeme přes údolí výstupovou stěnu sedla. Vypadá to, že podmínky k výstupu jsou dobré. Technická náročnost pro zdolání sedla totiž závisí především na sněhových podmínkách. Mohlo by se stát, že budou potřeba pro zdárné zdolání sedla i mačky, případně cepín. Stěna sedla je však dnes beze sněhu a tak nazouvání maček nehrozí. S klidem tedy sestupujeme o 100 výškových metrů níže pod nástup do sedla a pomalu a pouze na tuto výšku s běžnými přestávkami na srovnání dechu, získáváme vrchol sedla. Ze sedla se nám nabízí úžasný pohled na téměř všechny již zmiňované velikány včetně Makalu. Sestup do údolí je po ledovci, ale kvalita sněhu je dobrá a sestupová cesta je vytyčena po bezpečné trase a tak nepotřebujeme ani mačky a ani lano. Od spodního okraje ledovce pak již bezpečně sestupujeme do dnešního cíle Dzonghla pod stěnou Cholatse – 6440 m a s parádním výhledem na Ama Dablam.

 

8. etapa: Dzonghla 4830 m – Lobuche 4940 m 6,6 km 2:22 hod 258 m 181m

Během této etapy obejdeme vrcholy Lobuche zprava kolem jezera Cholatse, abychom vzápětí vstoupili do údolí ledovce Khumbu. Ocitneme se v dramatické krajině impozantních vrcholů za nimiž již leží Tibet. Naši dnešní pouť ukončíme v osadě Lobuche. Odpolední čas věnujeme aklimatizační vycházce po boční moréně ledovce Khumbu.

9. etapa: Lobuche 4940 m - Gorak Shep 5164 m - BC Everest 5364 m - Gorak Shep 5164 m 11,5 km 5:30 hod 565 m 324 m

V závěru 9. etapy dosáhneme našeho cíle, základního tábora pod Everestem. Nebude to však snadný úkol. Budeme se pohybovat celý den v nadmořské výšce vysoko nad 5000 mv náročném terénu ledovce Khumbu. V důsledku toho, že se před osadou Lobuche spojili obě varianty vedoucí k základnímu táboru, přibyl také významně počet trekařů na cestě. Někteří z nich jsou vlivem vyčerpání a nedostatečné aklimatizace ve špatném stavu. V dopoledních hodinách dosahujeme osady Gorak Shep, abychom se zde posilnili a krátce si odpočinuli před další částí etapy, tentokrát již k základnímu táboru. Protože se ze základního tábora do Gorak Shep vrátíme přenocovat, pokračujeme dál již bez batohů. Zatím co kráčíme zvolna údolím směrem k ohromné skalní hradbě, za níž leží Tibet, obklopí nás skupina horských velikánů nejzvučnějších jmen. Snad nejvelkolepější z nich nám přijde úchvatný kužel sedmitisícovky Pumori. Pumori v překladu znamená Neprovdaná Dcera. A konečně je tu obrovitý kámen na kterém nám oznamuje nápis, že jsme dosáli základního tábora, ze kterého vycházejí expedice k vlastnímu vrcholu Mt. Everestu, případně k vrcholu Lhotse. Jako důkaz pořizujeme několik fotografií naší skupiny společně s vůdcem Birmanem a s nosiči z Trekking Team Group. Než se dáme na zpáteční cestu do Gorak Shep kde přespíme, pořizujeme ještě fotografie ledopádu Khumbu s jeho seraky.

 

10. etapa: Gorak Shep 5164 m – Pheriche 4371 m 12,6 km 4:00 hod121 m 997 m

10. etapa je etapou návratu. Tři z nás ještě časně ráno zdolávají vrchol Kala Patthar vysoký 5648 m, který se zvedá nad osadou Gorak Shep. Cestou zpět se stavíme na krátké občerstvení v osadě Lobuche. Za touto osadou pokračujeme již po jiné trase, než po které jsme přišli. První nové zajímavé, ale drobet smutné místo, je sedlo Thok La. Stojí tu desítky menších či větších pomníčků věnovaných obětem nejvyšší hory světa. Ze sedla následuje příkrý a dlouhý sestup do místa zvaném Thukla – 4620 m n.m. Využíváme tohoto místa k odpočinku a obědváme zde. Užíváme si zde sluníčka a dostatku kyslíku. Po vydatném obědě a půllitru piva pokračujeme v sestupu. Krátce pokračujeme při divokém potoce až k rozcestí. Volíme zde variantu dolů do údolí, kde leží i náš dnešní cíl obec Pheriche. Cesta údolím je příjemná s výhledem na Ama Dablam.

 

11. etapa: Pheriche 4371 m – Tengboche 3867 m 10,3 km 4:05 hod 314 m 690 m

Během této etapy bude přibývat cestou vesniček, klášterů, barevných čortenů, modlitebních mlýnků, posvátných zídek s mantrou On Ma Ni Padme Hum a dalších buddhistických atributů, které nám budou zpestřovat cestu. Všechny tyto stavby obcházíme vždy zleva. Projdeme pastvinami jaků a přibude zeleně, což uvítají naše unavené oči. To vše budeme intenzivně vnímat a těšit se tím po návratu ze šedé pustiny. Cestou se budeme těšit pohledem na úhledná políčka po sklizni úrody a obzor opanuje krasavice Ama Dablam v překladu Matka s perlovým náhrdelníkem. Projdeme obcí Pangboche ve které navštívíme zdejší významný klášter. V závěru etapy nás čeká 150 výškových metrů prudkého stoupání které skončí v obci Tangboche. Tato obec stojí na horském hřebeni a je obklopena úchvatnou velehorskou krajinou s výhledem na Everest, Nuptse, Lhotse, Thamserku, Ama Dablam a jiné. Hlavním lákadlem je tu slavný a významný buddhistický klášter ve kterém se účastníme bohoslužby. Klášter je považován za bránu k Everestu a řada expedic zde prosí o požehnání a šťastný návrat. Klášter je také známý jako Dawa Choling Gompa. Postaven byl v roce 1916 lamou Gulu.V roce 1934 byl zničen zemětřesením a následně přestavěn. V roce1989 byl opět zničen, tentokrát požárem a za pomoci dobrovolníků a mezinárodní pomoci postaven znovu. Klášter je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

 

12. etapa: Tengboche 3867 m – Monjo 2868 m 15,6 km 5:45 hod 557 m 1572 m

Během dvanácté etapy sestoupíme o tisíc metrů níže a dostaneme se tak pod hranici 3000 metrů nad mořem. Sestup zahájíme příkrým klesáním k naší známé Dudh Koshí – Mléčné řece. Od řeky vystoupáme do otevřené krajiny s nádhernými výhledy a se širokou nabídkou restaurací s příjemným posezením až konečně docílíme bodu, kde se obě varianty splynou v jeden směr. Ten nás zavede nejdříve již známou cestou do Namche Bazaru, kde si dopřejeme dobrý oběd. Z Namche Bazaru příkře sestoupíme k Dudh Koshí, kterou přejdeme po visutém mostu. Zanedlouho pak projdeme branou z NP Sagarmatha abych dorazili do obce Monjo a ubytovali se zde.

 

13. etapa: Monjo 2868 m – Lukla 2860 m 13,2 km 4.05 hod 616 m 577 m

Tato poslední třináctá etapa bude tak trochu jako na houpačce. Svědčí o tom skutečnost, že ač start i cíl jsou téměř ve stejné nadmořské výšce, převýšení je více jak 600 m. Třináctá etapa uzavírá náš trek, jehož cílem bylo dosažení základního tábora pod Everestem. Včetně dvou aklimatizačních přestávek výprava trvala patnáct dnů. Počasí nám přálo a díky skvělé aklimatizační strategii trek proběhl, v našem případě, bez známek problémů z výšky. Ne u všech výprav, které jsme cestou potkali, tomu tak bylo. V Lukle trávíme jednu noc čekáním na odlet.

 

Rekapitulace:

Celá trasa je velmi dobře pokryta lodžiemi, takže trek lze absolvovat i individuálně. Můžete si tedy trasu naplánovat dle potřeby a podle fyzických možností. Rozložení etap a noclehů v tomto zde popsaném itineráři vychází z našeho plánu treku a zkušeností a je jen na vás zda ho budete akceptovat či si trek rozvrhnete jinak. Rozhodně však nepodceňujte aklimatizaci. Vsunutí alespoň dvou aklimatizačních dnů do aktivních etap se jistě vyplatí.Hlavně v závěrečných etapách kolem BC Everest se budete několik dnů pohybovat v nadmořské výšce kolem 5000 m a výše. Dbejte na to. Při přechodu sedla Cho La počítejte s dlouhou denní etapou bez opěrného bodu mezi osadami Dragnag a Dzonglha. Přechod sedla Cho La vyžaduje i určité vysokohorské zkušenosti a podle sněhových podmínek i vybavení jako mačky a cepín. Vzhledem k ledovcovému terénu na východní straně sedla dbejte zvýšené opatrnosti.

Trvání treku v našem pojetí: 15 dnů ( z toho dva dny aklimatizační)
Vzdálenost a převýšení: 145 km, 8401 m 8289 m (včetně aklimatizačních dnů)
Konání treku: listopad 2022
Vhodná doba: Říjen, listopad, březen, duben, květen. Brzy zjara je ovšem třeba v sedle Chola stále počítat se sněhem a námrazou. Doporučujeme se proto o podmínkách v sedle Chola a na ledovci, hlavně na jaře, předem informovat.

Trek jsme absolvovali v průběhu měsíce listopadu a teploty ve vyšších polohách klesaly v odpoledních a ranních hodinách pod bod mrazu.
Nechci zde jmenovat notoricky známé vybavení jako čepice, brýle, rukavice, toaletní věci atd. Předpokládám, že jste zkušení trekaři. Jen připomínám spací pytel s komfortem -10°C, nepromokavé oblečení a nepromokavý ochranný obal na batoh. Nesmeky nebo mačky pro případ špatných podmínek v sedle Chola si lze na místě koupit v prodejnách se sportovním vybavením.

Hygienická doporučení jsou následující: Používat pouze balenou vodu, a nebo vhodně upravenou. To platí i v případě ústní hygieny. Vyhýbat se masu.
Strava je jinak pestrá. Zelenina, brambory vajíčka, vše na mnoho úprav. Specialitou je známý Dal bhat. O pivo není nouze.
Očkování se doporučuje proti žloutence A+B, břišnímu tyfu a případně tetanu.

Cestou jsou k dispozici lodge a hotýlky. Obvykle lze spát ve dvoulůžkových pokojích. Postele jsou opatřeny matracemi a dekami. Přesto doporučujeme vlastní teplejší spacák. Zvláště ve vyšších polohách je třeba počítat s absencí teplé vody. Nedostatek dřeva a špatná dostupnost energie neumožňuje vyšší komfort. Kamínka ve společenských místnostech se zpravidla roztápí až během večeře. Pro nedostatek dřeva, kterým se šetří, se k topení využívá i jačí trus. Čelovka a powerbanka se tedy rozhodně hodí.
Co se stravy a nápojů týká, nemusíte mít obavy. K dispozici je vždy výběr z několika jídel. Vždy jsou k mání těstoviny, brambory, rýže, čočka a zelenina na různé úpravy. Ke snídani různé placky, porridge, vajíčka. Chutné jsou těstovinové a zeleninové polévky. Z nápojů jsou k dispozici káva, černý čaj a další ochucené a ovocné čaje jako zázvorový a jiné. Ani o pivo nepřijdete. Místní pálenka z rýže se nazývá rakši.

Síga Schwarzkopf st.

Vyber si u nás vše co potřebuješ na turistiku a treking


Fotogalerie