Trek Annapurna Basecamp – ABC

Annapurna I je pro horolezce nejobávanější osmitisícovkou, ale její základní tábor patří mezi ty nejrychleji a nejsnadněji dosažitelné. Leží jednak v relativně nízké nadmořské výšce 4121 m n.m. a na trekaře pak zde cestou čeká nekonečná řada skvělých lodžií. Nepřeberné množství kvalitního ubytování a stravování, impozantní velehorské scenérie s vodopády a po technické stránce snadný přístup sem však přitahuje velké množství turistů a trekařů. Množství návštěvníků se pak ještě více kumuluje v úzké a úchvatně dramatické průrvě řeky Modi Khola za obcí Chomrong. Jiná možnost jak dosáhnout ABC, nežli touto hlubokou a úzkou dolinou Modi Khola pro trekaře prostě není. Po celé dny vás také budou doprovázet fascinující pohledy na Annapurnu South 7219 m a posvátnou Machapuchare 6998 m.

1. etapa: Birethanti 1026 m - Ulleri 2039 m 3:26 h 9,3 km ↑1098 m ↓84 m

Je více míst vhodných k zahájení tohoto treku. My jsme náš trek zahájili v obci Birethanti, kam jsme dorazili autem z města Pókhara asi za jednu hodinu. Začátek etapy je ve znamení pozvolného stoupání po široké hlinité silničce, která prochází skrze vesničky a terasovitá, převážně rýžová políčka. Po necelých 6 km ze silničky odbočujeme doprava směrem na obec Hile. Stoupáme nyní již převážně po vydlážděné cestě a kamenných schodech. Po přechodu lanového mostu je již stoupání velmi příkré až do našeho dnešního cíle, obce Ulleri.

 

1 etapa

2. etapa: Ulleri 2039 m - Ghorepani 2882 m 3:36 h 8,8 km ↑957 m ↓106 m

Je ráno druhého dne treku. Obloha je jasně modrá a nad údolím se zdvihá zasněžená purpurově vycházejícím sluncem zbarvená Annapurna South 7219 m, kterou včera, pro velkou oblačnost, nebylo možno spatřit. Tím obrazem jsme zcela uchváceni a plni dalšího očekávání vyrážíme do druhé etapy. Na treku jsme v době zdejších nejdelších svátků Dashain. Lidé zde během tohoto svátku oslavují sklizeň rýže a obětují tisíce kusů domácího zvířectva, převážně ovcí, aby si tím udobřili bohyni Durgu. A tak jsme cestou často svědky zabíjení a porcování těl zvířat. Během treku převážně stoupáme po schodech bujnou zelenou lesnatou krajinou plnou kapradin a rododendronů. Ty však již mají jarní období květenství za sebou. Po necelých čtyřech hodinách docházíme do obce Ghorepani, kde budeme podle plánu přenocovat. 320 výškových metrů nad Ghorepani se nachází vyhlídka Poon Hill 3210 m ze které je panoramatický výhled na Dhaulagiri 8167 m, Annapurnu I 8091 a další vrcholy Himaláje. Vyplatí se proto vstát před svítáním, dokud je obloha čistá a zažít tento úchvatný obraz za vycházejícího slunce.

  

2 etapa

3. etapa: Ghorepani 2882 m - Tadapani 2699 m 4:10 h 9,6 km ↑624 m ↓810 m

Po sestupu z Poon Hill snídáme a bez okolků vyrážíme do třetí etapy. Jako rozcvičku máme výstup něco přes 300 výškových metrů rododendrovým lesem na vyvýšenou náhorní planinu s dalším úžasným výhledem. Odtud pokračujeme hřebínkem, bez výrazných výškových rozdílů, do obce Deurali. Asi 20 minut nad obcí, ale mimo náš směr, stojí další vyhlídka na Dhaulagiri, Annapurnu South a samozřejmě na Machapuchare. Z Deurali na nás čeká dlouhý sestup úzkou roklí plnou vodopádů, peřejí a skalisek. Je to příjemná část cesty. Etapu uzavírá příkrý výstup do obce Tadapani.

 

3 etapa

4. etapa: Tadapani 2699 m - Chomrong 2194 m 4:13 h 9,5 km ↑518 m ↓1001 m

Celá 4. etapa bude především o sestupu. Výraznější výstup nás čeká až závěrem. Je tedy třeba nejdříve sejít až k řece Kyumrung Khola, která protéká hluboko v údolí. Zprvu sestupujeme krásným lesem až na travnaté a prosluněné svahy s nádhernými výhledy na Annapurna South a Machapuchare v překladu Rybí Ocas. Na loukách nad řekou se nachází několik kouzelných lodžií. Sestupujeme skrze rezorty po nekonečných a strmých schodech až k řece. Řeku překonáváme pomocí klasické nepálského zavěšeného mostu a začínáme pro změnu stoupat. Po čtyřech hodinách chůze stojíme nad obcí Chomrong a s úžasem hledíme směrem do údolí Mody Khola, kterým zítra budeme procházet. Do obce Chomrong sestoupíme jak jinak než po strmých schodech. Proti nám stoupají supící postavy a jezdci na hřbetech koní. Noc strávíme v příjemném rezortu s nerušeným výhledem do údolí Madi Khola a na Annapurnu South a Machapuchare.

 

4 etapa

5. etapa: Chomrong 2194 m - Upper Dovan 2550 m 4:28 11,4 km ↑973 m ↓604 m

Za úsvitu vycházím za dveří naší chatky rovnou před majestátní kulisu, kterou formuje údolí Madi Khola a purpurově zbarvená jižní stěna Annapurny South. Machapuchare mezitím ještě na první paprsky slunce čeká. Pořizuji několik vzácných fotografií a videozáznamů. Bezprostředně po snídani vyrážíme do další 5. etapy. Pokračujeme sestupem po stovkách schodů kolem bohatě zdobené stúpy, a to až do údolí Chomrong Khola. U stúpy se však ještě předtím prokážeme povolením, vstoupit do oblasti Annapuren. Tu přecházíme po visutém nepálském mostu, o který se přetahujeme s karavanou mul. Odtud již pak jen nekonečné schody vzhůru skrze řadu osad jako Sinuwa nebo Bamboo až do Upper Dovan.

 

5 etapa

6. etapa: Upper Dovan 2550m - ABC 4130 m - MBC 3700 m 7:35 16,9 km ↑1691 m ↓571 m
Z toho Upper Dovan - MBC 4:40 9,9 km ↑1230 m ↓110 m
MBC - ABC – MBC 2:55 7,0 km ↑ 461 m ↓461 m

Dnes spojíme původně dvě další zamýšlené etapy v etapu jednu. Upper Dovan opouštíme časně zrána. Po 1,5 km docházíme k místu zvaném Chahara. Nachází se zde svatyně a mohutné vodopády.

Dříve než se vydáme dál, si po delší dobu užíváme této pro nás atraktivní podívané. Za vodopády stoupáme již o něco příkřeji nad korytem řeky do které se z protějšího břehu řítí vody dalších několika vodopádů. V obci Himalaya si dopřáváme šálek kvalitního espressa a zákusku. Za obcí se dosud zalesněná krajina otevírá do drsně skalnaté oblasti s mnoha bočními přítoky hlavní řeky, které je často třeba brodit. Míjíme i mohutný skalní převis Hinku Cave a další menší či větší peřeje. Po necelých pěti hodinách chůze se ocitáme v základním táboře pod Machapuchare – MBC 3700 m n.m. Po obědě nám zbývá do tmy ještě hodně času a tak se s Ilkou rozhodujeme, podívat se ještě kus dál směrem k ABC. Jdeme jen nalehko a bez průvodce Arjuna. Nadmořská výška nám problémy nedělá a tak za necelé 2 hodiny jsme v základním táboře pod Annapurnami – 4130 m n.m. Hluboko pod námi se rozprostírá kamenité koryto ledovce a vpravo od Annapurny South ční majestátně masiv Annapurny I – Matky živitelky. Sem jsme sice měli dojít až následující den a přespat zde, ale ušetřený jeden den se nám hodí k důvěrnějšímu a hlubšímu poznávání života místních obyvatel a fotografování.

Čas návratu do základního tábora pod Machapuchare za soumraku nám pak připravil, jako odměnu za náročný den, nezapomenutelně hluboký zážitek. A i samotná posvátná Machapuchare, jako marnivá žena, se nám předvedla v mnoha úžasně barevných variacích. Do místa ubytování dorážíme již za svitu měsíce.

 

6.a etapa

7. etapa: MBC 3700 m - Tilche 2046 m 6:18 17,0 km ↑355 m ↓1946 m

Sedmí den je tedy dnem, kdy otáčíme zpět. Annapurna South již zlatě září osvícená raním sluncem, ale údolí ještě stále spočívá ve stínu a na cestě leží námraza. K obci Chomrong musíme jít stejnou cestou, protože hluboké a strmé údolí jinou možnost neumožňuje. Během přecházení brodů je třeba dávat pozor a neuklouznout na kamenech pokrytých ledem. Jak sestupujeme, i do údolí se pomalu vkrádá sluníčko, led na kamenech roztává a my postupně odhazujeme přebytečné svršky. V místě ubytování si po delší době dopřáváme i teplé sprchy.

 

7 etapa

8. etapa: Tilche 2046 m - Jhinu Danda 1731 m 2:18 4,7 km ↑337 m ↓644 m

Dnešní etapa bude krátká, ale její součástí je je výstup cca 320 výškových metrů po strmých schodech do Chomrongu. Údajně je jich 1500. Z Tilche však nejprve ještě kousek klesneme k již známému mostu přes Chomrong Khola. Odtud pak vzhůru po slavných schodech. V místě stúpy, kterou jsme navštívili i během cesty k Annapurnám, na čas stavíme. Jednak je třeba si nechat potvrdit návrat z území Annapuren, zapálit svíčky za naše děti a obejít modlitební mlýnky jako poděkování za šťastný návrat. Po zbytek stoupání se ještě stavíme v místní cukrárně na skvělé chocolate brownies a dvojité espresso. Obojí konzumujeme na terase s výhledem na Annapurnu South a Machapuchare. Z obce Chomrong sestupuje opět směrem do údolí Modi Khola. Dáváme tímto přednost méně frekventovanému směru. Nocujeme v příjemné rezortu v obci Jhinu Danda.

 

8 etapa

9. etapa: Jhinu Danda 1731 m - Tolka 1778 m 4:00 10,5 km ↑521 m ↓421 m

Po snídani s očekáváním vyrážíme k dalšímu cíli, kterým bude nádherný rezort Namaste za obcí Tolka. Hned z počátku trasy nás čeká přechod nejdelšího zavěšeného mostu v Nepálu, který se klene vysoko nad údolím Kyumrung Khola, která je přítokem Modi Khola. Most je dlouhý 287 m.

Přechodem mostu se ocitáme na pravém břehu Modi Khola. Břeh je v tomto úseku velmi strmý a vyskytují se zde časté sesuvy podloží – landslide. Zvláště jeden z úseků vyžaduje opatrnost a jistou chůzi. V nejnižším bodě sestupu se vracíme mostem opět na levý břeh řeky. Kráčíme stínem tropického porostu s bujnou vegetací a banánovníky. Často míjíme i překrásné vodopády. Rovněž různá jednoduchá zařízení pro zpracování plodin, jako jsou vodní mlýnky nebo destilační zařízení na výrobu kořalky nás přivádí do stavu dětského nadšení. Zelená energie je tu prostě běžným jevem. Jen je třeba si na výsledek počkat o něco déle. Tento úsek treku, prostý davu lidí, je prostě nádherný a plný překvapení. Od řeky začínáme stoupat k vesnici Landruk kde obědváme. Odtud je to již pouhá hodinka do rezortu Namaste kde přespíme. Rezort se nachází 1 kilometr za vlastní obcí Tolka. Je velmi příjemný s nádhernými výhledy. Místo jako stvořené k meditacím.

 

9 etapa

10. etapa: Tolka -Rez. Namaste 1778 m – Australian Camp 2056 m 2:29 6,8Km ↑547 m ↓261 m

Opouštíme příjemný rezort Namaste, zprvu po schůdné a široké cestě. Teprve po necelých 2 kilometrech za obcí Bherikharka na nás čeká strmé stoupání na horský zalesněný hřebem s místem zvaném Pittam Deurali ve výšce 2142 m.n.m. Převýšení výstupu však není velké. Cca 200 výškových metrů. Místem prochází trek Mardi Himal. Po tomto hřebeni pak již dojdeme bez problémů do Australian Campu.

 

10 etapa

11. etapa: Australian Camp 2056 m - Kande 1729 m 1:00 3,0 km ↑27 m ↓347 m

Z Australian Campu je to již jen hodina z kopce na silnici, kde na nás čeká auto, se kterým dojedeme do Pókhari a odtud letadle odletíme dál do Káthmandú.

 

11 etapa  mapa treku

Několik vět závěrem: V našem pojetí nám trek trval 11 dnů. Dá se ale jistě ujít i za dobu kratší a případně si ho lze i prodloužit. Záleží pouze na osobním rozhodnutí. Celková vzdálenost byla v našem případě 108 km. Převýšení ve výstupu pak činilo 7648 m a v sestupu 6795 m. Maximální dosažená výška činila 4121 m n.m. a to v základním táboře pod Annapurnami. Za normálních podmínek je trek nenáročný. Při sněhové pokrývce a námraze je nutná opatrnost. Infrastruktura je po celém treku velmi dobrá. Možností stravování a ubytování je mnoho a blízko sebe. Nejvhodnější dobou jsou duben a květem a pak říjen a listopad. V dubnu leží ve vyšších polohách ještě často sníh. Ke vstupu do chráněné přírodní rezervace Annapuren je třeba placené povolení - permit a od poloviny roku 2023 je nutný i certifikovaný průvodce. V Nepálu byl tento trek již naším pátým v pořadí a máme tu tím pádem již řadu místních přátel. Dobře víme proto, jak místní jsou vděčni za každou možnost výdělku. Neváháme a nestydíme se proto v Nepálu použít nosiče a průvodce. Jsme však z hlediska váhy neseného břemene maximálně ohleduplní. Navíc ušetříme čas, navštívíme méně profláknutá místa a máme cestou vždy skvělou a zábavnou společnost.

Užijte se váš výlet jak nejlépe to jen jde. Váš High Point


Fotogalerie