Jak vybrat lano

Lano je symbolem horolezectví už kolem dvou století. Od kroucených konopných lan k dnešním moderním dynamickým lanům ušla lana kus cesty.Je známo, že ta první nebyla moc spolehlivá. Lano se přetrhlo E. Whymperovi na Matterhornu, lana se trhala při pouhém přetahování se a lezlo se s nimi raději na dvojito. Revolucí byla nylonová lana uvolňována ze skladů americké armády po 2. světové válce. Dalším pokrokem bylo obalení jádra opletem. Jistě jsou mezi vámi pamětníci, co lezli na bílých, modrých a červených statikách, kterými se s trochou šikovnosti dal protáhnout kruh v 5 m. Pravá revoluce přišla až s bouřlivým vývojem sportovního lezení v 80. letech minulého století a od té doby jsou s námi krásně barevná pletená dynamická lana.

Hlavním úkolem lana je bezpečně zachytit pád, ale lano slouží i ke slaňování, spouštění, šplhání, k záchraně z ledovcové trhliny i jiným manipulacím. Lana se vyrábí především z polyamidu, který má vysokou pevnost v tahu a je elastický. Každé lano má jádro a oplet. Jádro zodpovídá za hlavní vlastnosti lana – nosnost a tlumící funkce, oplet ho především chrání před mechanickým poškozením, nečistotami a UV zářením.

Lana lze rozdělit do několika skupin 

Statická lana

Mají nízkou průtažnost do 5%. Používají se pro práce ve výškách, v jeskyňářství a při záchraně osob. Pro jejich nízkou průtažnost se nesmí používat pro dynamické jištění osob.

   

Statická lana

Polostatická lana

V podstatě statická lana s o něco vyšší průtažností. Používají se tam, kde může při činnosti dojít ke krátkým pádům, např. ve speleologii. V obchodech na ně prakticky nenarazíte.

Dynamická lana

Pružná lana, která v případě pádu při zachycení lezec pohltí pádovou energii až do úplného zastavení, tím snižují rázovou sílu, které je lezec vystaven. Laicky řečeno, kdyby lezce lano zachytilo tzv. natvrdo, pádovou energii by vstřebalo tělo lezce a mohlo by dojít k vážným úrazům jako jsou kompresní zlomeniny bederních obratlů a vnitřní zranění orgánů. Dynamická lana nejen chrání naše těla, ale stejně ohleduplná jsou i k bodům jistícího řetězce. Jen jistící bod, co se nevytrhne, zachytí pád.

Dynamická lana se dále dělí dle použití

Jednoduchá lana

Ideální lana pro sportovní lezení a umělé stěny a všude tam, kde nehrozí nebezpečí přeseknutí lana o ostré hrany a padajícím kamením. Označuje se jedničkou v kroužku. Nejpoužívanější  jsou dnes průměry mezi 9-11 mm. Jednoduché lano musí vydržet nejméně 5 normovaných pádů, kdy lano opakovaně zachycuje závaží 80 kg. Rázová síla nesmí přesáhnout 12 kN.

    

Jednoduchá lana

Poloviční lana

Používají se ve dvojici, kdy se lana zacvakávají do postupových jištění střídavě. Snižuje se tím tření lana, když cesta kličkuje, zatížení jednotlivých jistících bodů při a i riziko přeseknutí lana  o ostré hrany a padajícími kameny. Poloviční lana se nikdy nezakládají do jedné karabiny, protože při pádu hrozí vzájemné přepálení. Výhodou „půlek“ je i použití v 3-členném družstvu, kdy prvolezec leze jištěn oběma lany a oba druholezci postupují téměř současně každý na jednom prameni. Dále oproti jednoduchému lanu umožňují „půlky“ slanění na plnou délku lana, což zrychluje sestupy. To vše předurčuje poloviční lana pro lezení v horách, zejména v ledu a po vlastním jištění. Označují se ½ v kroužku. Nejčastějšími průměr „půlek“ je kolem 8-9 mm. Poloviční lano se testuje pádem závaží 55 kg do jednoho pramene, rázová síla nesmí přesáhnout 8 kN a lano musí vydržet minimálně 5 normovaných pádů.

Dvojitá lana

„Dvojčata“ se používají jako jednoduché lano, do karabin se vkládají vždy oba prameny najednou, nesmí být vkládána střídavě. Výrazně zvyšují bezpečnost při vícedélkovém skalním lezení. I „dvojčata“ umožňují slanit na plnou délku lana. Označují se dvěmi spojenými prstýnky v kroužku, průměr je kolem 8 mm. Testují se pádem závaží 80 kg do obou pramenů, rázová síla nesmí překročit 12 kN a souprava musí vydržet nejméně 12 normovaných pádů.

Hybridní lana

Lana splňující normy  pro poloviční i dvojitá lana a mohou se použít buď jako lana dvojitá i poloviční, čímž původní rozdělení pozbývá smysl. Některá lana splňují normu i pro lana jednoduchá. Nevýhodou je ovšem vyšší hmotnost při použití obou pramenů. Současná lana jsou již v podstatě všechna normována jak jako poloviční tak dvojitá. 

   

Hybridní lana

Parametry lan

Horolezecká lana musí splňovat normu EN 892 a při prodeji musí být označena několika parametry:

  • Typ lana – jednoduchá, poloviční, dvojitá

 • Délka lana v metrech
 • Počet normovaných pádů – každé lano se testuje normovanými pády. Při normovaném pádu je délka lana 2,7 m, 0,3 m je před karabinou o průměru 10 mm, závaží je spuštěno s výšky 2,3 m nad karabinou a padá 4,7 m dolů. Závaží se tedy zastaví 2,4 m (+ průtažnost) pod karabinou = velmi tvrdý pád, ke kterému dochází v praxi velmi zřídka. Test se opakuje do přetržení lana.
 • Rázová síla – čím menší rázová síla, tím je zachycení pádu pro lezce měkčí. Menší rázová síla je výhodná i pro působení na jistící body.
 • Statické prodloužení lana – udává, o kolik % se lano protáhne při zavěšení závaží 80 kg
 • Dynamické prodloužení lana – udává, o kolik % se lano prodlouží při prvním pádu.
 • Poměr opletu k jádru – údaj udávaný některými výrobci. Čím větší podíl opletu, tím větší je lano odolnější
 • Rok výroby
 • Průměr lana
 • Hmotnost lana – v gramech na metr lana. Čím je lano stejného průměru těžší, tím mívá odolnější oplet.
 • Impregnace – impregnovaná lana nesmí vstřebat více vody než 5% své hmotnosti.
 • Posuv opletu – ideálně 0%, podle normy maximálně 2%. Udává, o kolik % se posune oplet vůči jádru při zatížení. Někteří výrobci používají technologie pro spojení opletu s jádrem.

Jaké lano zvolit dle horolezecké disciplíny?

Sportovní lezení

Jednoduché lano je jasná volba, ale i zde je několik úskalí dle toho, co přesně chcete lézt. Nejvíce dostává lano zabrat při krátkých tvrdých pádech při nácviku kratších bouldrových cest. Zde preferujeme odolnější oplet a nemusíme se bát většího průměru a hmotnosti. Pokud chcete honit gramy, vyplatí se jedno odolné nacvičovací lano a druhé přelezové lehké lano. Jsou skály, kde bohatě stačí lano dlouhé 40 m, ale některé umělé stěny požadují lano 50 m, tak právě odolná padesátka by měla být jedno z lan každé sportovní dvojky.
Na delší cesty zvolíme lehké lano menších průměrů a hlavně hmotnosti. Kde jsou ty časy, kdy 60 m bylo dlouhé lano. Moderní oblasti s vytrvalostními prásky dlouhými i přes 50 m nutí lezce kupovat lana dlouhá i 120 m. U nás stačí bohatě lano 70 m, pro labské specialisty 80 m. Zde jen malé upozornění pro použití dlouhých lan na lezení na rybu. Dynamická lana mají statickou průtažnost 8-10%. Natáhnete-li své drahé polovičce 40 m dlouhou cestu a budete ji jistit ze země na rybu, ještě z 8 m může přistát na zemi, což ji jistě nepotěší.
Ohledně impregnace se vyplatí alespoň impregnace opletu, která lépe chrání jádro vůči pronikání nečistot.

 

Pískovcové lezení

Všeobecně je vhodnější lano s odolnějším opletem. Délka lana je oblast od oblasti. S 80 m lanem z Labáku se ve Skaláku zblázníte při druhém dobírání na 20 m věž.

   

Vícedélkové skalní lezení

Ve výjimečných případech stačí jednoduché lano, ale skutečně jen na „bezpečném“ materiálu. Pro někoho to je pevný vápenec s nýty ve Verdonu, pro někoho Yosemity. Jinde jsou ovšem samozřejmostí dvojitá lana v oblastech s nýty. Tam, kde se leze víc po vlastním jištění, se uplatní více „půlky“. Délka lana je 50-60 m. Doporučujeme 60 m. 10 m snadněji unesete než seskočíte.

    

Lezení ledu a mixů

Jednoznačně poloviční lana 60 m s plnou impregnací opletu a jádra. Při případném pádu působí na jistící body nejmenší rázová síla a nehrozí vám manipulace s mokrými zmrzlými lany.

   

Ledovcová tůra

V nouzi postačí jedno 30 m poloviční lano, lépe jednoduché dlouhé až 50 m, což se často hodí při pokračování po hřebeni skalním lezením, vše s plnou impregnací.

Výběr lana dle typu lezce

 • Profík – několik lan všech délek a průměrů
 • Hobík – jedno odolné lano 40-50m o průměru 9,5 – 10 mm a jedno lehké tenčí lano 70-80 m kolem 9 mm
 • Příležitostný lezec – odolný allrounder 60 m o průměru kolem 10 mm

Jaký průměr lana zvolit ?

Čím je větší průměr lana, tím mívá odolnější oplet, tlustší lano zachytí i více normovaných pádů, méně snadno se přetrhne a čím větší průměr, tím větší tření v jistíku při zachycení pádu a bohužel i při podávání lana při cvakání jištění prvolezcem.

 • Ultratenká jednoduchá lana 8 - 9 mm – lana na lezení velmi dlouhých sportovních cest nebo přelezová lana do ostrých pokusů. I pár gramů navíc spolu s třením lana může rozhodnout, ale z hlediska jištění jsou určena pouze pro velmi zkušené lezce a hlavně jističe.
 • Střední průměr 9 - 10 mm – zlatá střední cesta pro sportovní lezení. Ideální poměr odolnosti, hmotnosti a snadnosti manipulace.
 • Velký průměr 10 - 11 mm – velmi odolná lana vhodná všude tam, kde hrozí větší odírání opletu. Nevýhodou je vyšší hmotnost a méně snadné jištění některými jistítky. Naopak větší tření v jistítkách snižuje nároky na jističe a je vhodné pro výcvik nováčků. Větší tření v jistíku stírá i větší váhový rozdíl mezi těžším lezcem a lehkým jističem.

Shrnutí 

Vybírejte s rozvahou. Koupíte-li si drahé tenké 80 m lano a budete s ním nacvičovat krátké cesty v Juře, kdy budete neustále padat do 2. a 3. jištění, brzy si skrz prodřený oplet prohlédnete, jakou barvu má kontrolní vlákno v jádru lana, které udává rok výroby. Když si koupíte dlouhé lano o velkém průměru, budete se tahat s velkou váhou a budete proklínat každé cvakání ve větší výšce, kdy s nateklými bandaskami musíte vzpírat i 4 kg. Když si koupíte tlusté lano a nebudete mít odpovídající jistítko, unavíte se jen jištěním a nebudete příjemní ke svému okolí. Když si koupíte tenké lano a nebudete mít odpovídající jistítko, spálíte si přinejmenším ruce, nebo dokonce někoho pustíte až do sklepa, či ve sklepě skončíte sami, necháte-li se jistit začátečníkem.

Údržba a vychytávky

Plachta pod lano by měla být povinným vybavením každého civilizovaného lezce. Oplet plný prachu brousí vaše karabiny a jistítka a následně hliníkem špiní ruce jističe.

Označení středu jednoduchých lan oceníte při přípravě slanění. Většina lan má střed označený, některé mají od půlky rozdílný vzor pletení.

Lano skladujeme na temném suchém místě. V případě navlhnutí vždy necháme uschnout. Lano nikdy nenecháváme pověšené za jeden sbalené v panence!

Pokud lano špiní, lze ho vyprat při 30°C ručně nebo na program „vlna“ v pračce a necháme vykapat. Nikdy lano neodstřeďujte v pračce! Lano po vyprání může schnout až týden! Schnout ho necháváme rozvěšené na suchém temném místě při pokojové teplotě. Nikdy ne na slunci a u zdrojů tepla. Občasné vyprání zvyšuje životnost lana a udržuje snadnost manipulace při jištění.

Lana neskladujeme a nepřepravujeme v blízkosti chemikálií a v prostředí s chemickými výpary!

Kdy lano vyřadit?

Lano je nejdůležitějším článkem jistícího řetězce. Pokud lanu nevěříte, okamžitě ho vyřaďte. A kdy mu nevěřit?

 • Přišlo-li do kontaktu s chemikáliemi.
 • Když nahmatáte zploštělá či jinak zdeformavaná místa.
 • Když je prodřený oplet a vidíte jádro.
 • Když je oplet opotřebený a rozstřepený.
 • Když je oplet poškozen teplem – spálený třením.
 • Když je oplet posunutý oproti jádru.
 • Byla-li překročena životnost lana doporučená výrobcem.
 • Když nebylo používáno 6 let.

Jde holt o život. Ovšem život má být veselý, tak i lano vybírejte tak, aby se vám líbilo. Barva sice neleze, ale když se vám něco líbí, máte to rádi. Když máte něco rádi, líp se o to staráte. Ohledně lana se mějte rádi a starejte se o ně. Všechno jednou končí, ale lano nemusí skončit v popelnici. Z vyřazeného lana se třeba dá uplést pěkná rohožka, ale tu uplete jen živý lezec. Mějte rádi svoje lano, protože hlavně ono vás od země poutá ;)


Fotogalerie