Záruční podmínky

Na všechny výrobky se vztahuje zákonná dvouletá záruka. Záruka a ostatní náležitosti jsou řešeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Záruka se nevztahuje na změnu vlastností výrobku vlivem opotřebení, nesprávným a  neodborným zacházením, nesprávným používáním a nedodržením postupu na údržbu výrobku. Podrobný návod na údržbu výrobků značky HIGH POINT najdete na zde. Oprávněné reklamace odstranitelných vad řeší výrobce opravou. Oprávněné reklamace neodstranitelných vad řeší prodávající výměnou věci za novou nebo vrácením kupní částky. Při reklamaci je nutno doložit doklad o koupi. Reklamaci můžete uplatnit v prodejně, kde jste výrobek zakoupili nebo přímo u výrobce.