RET


Nejpřesnější a nejobjektivnější vyjádření schopnosti materiálu "dýchat" , tedy propouštět vyprodukovanou vlhkost do vnějšího prostředí, je metoda pro stanovení jednotky Ret.

Nejpřesnější a nejobjektivnější vyjádření schopnosti materiálu „dýchat" ,tedy propouštět vyprodukovanou vlhkost do vnějšího prostředí, je metoda pro stanovení jednotky Ret. Ret udává odpor materiálu proti permanentnímu odpařování a platí tedy, že čím je tato hodnota nižší, tím materiál lépe dýchá.

Klasifikace prodyšnosti látek v těchto jednotkách je pak následující:

  • Ret      < 6         velmi dobrá      (nad 20000g/m2 za 24 hod)
  • Ret      6 - 13       dobrá             (9000 - 20000g)
  • Ret     13 - 20      uspokojivá       (5000 - 9000g)
  • Ret     > 20        neuspokojivá    (pod 5000g)

Metoda na stanovení Ret je objektivnější, ale dražší a ne všechny zkušebny jsou pro ni zařízeny. Proto se hodnota Ret zatím méně používá. Materiály pro výrobky High Point se na paropropustnot a prodyšnost testují v německém Hohensteinu, tzn. dle platných a uznávaných norem.

Hodnota Ret u membrány BlocVent kterou používáme je menší než 4,2!!!