Outdoor


Dnes je je tento termín všeobecně chápán jako označení oboru „pobyt v přírodě“, především jako způsob trávení volného času.

Označení outdoor se nejlépe ujalo jako obchodní označení - prodává se outdoroové oblečení , rozličné outdoorové vybavení, pořádá se outdoorový veletrh. Asi nejpřesnější je tedy napsat, že outdoor je segment trhu. Outdoorové zákazníky nespojuje jen pobyt v přírodě, ale i nákupní zvyklosti, představy o vybavení, styl.

Technicky obdobné výrobky se prodávájí i jako lovecké a rybářské potřeby, military a další.