Middle marking (značení středu u lan)


Middle marking

68754

Většina dynamických lan běžných délek je označeno v polovině tzv. middle markingem. Lano je v polovině své délky výrazně označenou barvou, která nenarušuje jeho strukturu ani mechanické vlastnosti.