Yate tuhý líh 200g tablety

Palivo pro vařič na tuhý líh. Lze jej také použít pro roztápění kamen nebo krbů.

51
Doporučená cena 57, ušetříte 5.7

Vyberte variantu (zobrazí se dostupnost)


Vyberte velikost


Detaily produktu
Varování. Hořlavá tuhá látka. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovávejte/skladujte odděleně od dosahu možných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování prachu/dýmu. Zabraňte styku s očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Použijte ochranné rukavice.

Parametry:

Složení: Tuhý líh

Hmotnost: 200 g

Balení: plastový sáček

Záruka: 2 roky


Fotografie, video


Yate tuhý líh sáček 200 g

Yate tuhý líh sáček 200 g yate_tuhy_lih_sacek.jpg
Komentáře