Vodní záchranná služba ČČK

V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí integrovaného záchranného systému ČR.

VZS je členem mezinárodní organizace vodní záchrany International Life Saving Federation (ILS) a zastupuje Českou republiku na mezinárodní úrovni.

VZS je kolektivním členem Českého červeného kříže (ČČK) a dodržuje jeho principy a poslání.

VZS je členem České rady dětí a mládeže (ČRDM) protože právě tato věková skupina je u nás velmi početná. Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Vodní záchranná služba ČČK má čtyři hlavní pilíře své činnosti

  1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany.
  2. Vodní záchranná služba ČČK, z.s. jako aktivní součást IZS.
  3. Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé, včetně prevence tonutí.
  4. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické typy vodního prostředí a lektory/instruktory/školitele nejen pro složky IZS.

Fotogalerie


Testuji a používám