NP Šumava

Strážci národního parku jsou organizovanou skupinou, která zajišťuje mnoho aktivit v oblasti Šumavy. Jedná se především o znalce místního terénu a lidi, kteří mají k Šumavě velký, srdečný vztah. Co vše zajišťuje takový strážce Národního parku? 

  • Poskytuje informační servis návštěvníkům – informuje o přírodních procesech a hodnotách území, turistických zajímavostech a aktuálním stavu turistických tras. Zajišťuje přednášky a doprovody.
  • Zajišťuje stálý monitoring území a přímý kontakt mezi Správou Národního parku a návštěvníky.
  • Zajišťuje monitoring stavu venkovní turistické infrastruktury a podílí se na její údržbě.
  • Podílí se na výzkumných projektech a monitoringu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
  • Spolupracuje s integrovaným záchranným systémem při výskytu mimořádných událostí a při poskytování I. pomoci návštěvníkům.