Kynologická služba Policie ČR

Historie a tradice

Policejní služební kynologie na území České republiky má velmi bohatou tradici. Začátky využívání psovodů se služebními psy ve službě spadají až do období Rakousko-uherské monarchie (u četnických stanic, Finanční stráže, Ozbrojené stráže železnic).

V období dvacátých let minulého století byl organizován první kurz psovodů Policie ČSR v Nových Hradech a v následujících letech byla založena Policejní škola psovodů v obci Pyšely. V roce 1952 byla tato škola přemístěna do Býchor (okres Kolín). Do této doby bylo doplňování služebních psů u jednotlivých složek Policie ČSR prováděno nákupem od civilních chovatelů. Vzhledem k tomu, že civilní chovatelé se orientovali převážně na odchov psů, který byl zejména zaměřen na kvalitu exteriéru psů, přistoupila policie k vlastnímu odchovu, zaměřenému zejména na povahové vlastnosti psů potřebné pro výkon služby.

Odbor služební kynologie a hipologie

Odbor zabezpečuje odbornou přípravu psovodů se služebními psy a policistů – jezdců se služebními koňmi ve výcvikových střediscích OSKH, je garantem všech kynologických a hipologických vzdělávacích kurzů, řídí chov psů u Policie České republiky, určuje zaměření výchovy a výcviku služebních psů a koní v chovných stanicích a výcvikových střediscích OSKH. Zabezpečuje chov psů pro obměnu a doplňování stavů služebních psů a koní dle plánu zpracovaného z požadavků jednotlivých útvarů Police ČR.

Náš útvar dále organizuje odborná shromáždění kynologů a hipologů krajských ředitelství a celorepublikových útvarů Police ČR. V součinnosti s odbornými vedoucími funkcionáři útvarů Police ČR a výcvikových středisek kontroluje odbornou připravenost psovodů a policistů – jezdců a vycvičenosti služebních psů a služebních koní, koordinuje návrhy a změny interních aktů řízení týkajících se služební kynologie a hipologie, předkládá návrhy nových možností použití služebních psů a koní v návaznosti na metodiku výcviku služebních psů a koní.

Organizuje a zabezpečuje svody služebních psů narozených v chovných stanicích a vykoupených psů z civilního sektoru dle interního aktu řízení.

Organizuje celostátní soutěže psovodů se služebními psy a policistů – jezdců se služebními koňmi, podílí se a spolupracuje při pořádání kynologických a hipologických soutěží u jednotlivých útvarů Policie ČR.

Zabezpečuje na základě smluvních vztahů odbornou přípravu jiných ozbrojených sborů v České republice.

V rámci vzdělávání instruktorů VSTŘ i chovatelů CHS jsou každoročně zabezpečována instrukčně metodická zaměstnání zaměřená na zvyšování znalostí v metodice a výcviku, taktice služebních zákroků za využití služebních psů a služebních koní.